MHP Karşıyaka’dan Balkan Türklüğü Konferansı

Paylaş
 


MHP Karşıyaka İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği “Balkan Türklüğü” konferansı büyük ilgi gördü. Katılımcıların dikkatle dinlediği konferansta konuşan Karşıyaka İlçe Başkanı Yılmaz, “Balkanlar tarihte Türk’tü, bugünde Türk, yarın da Türk olarak kalacaktır” dedi.

HABER MERKEZİ

MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluk Kaan Sümer’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Balkan Türklüğü ‘nün Tarihsel Gelişimi-Balkan Türklüğü Konferansı’nı Ahmet Priştina Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Balkan kökenli sivil toplum kuruluşları ve Karşıyakalıların büyük ilgi gösterdiği, konferansın açılışında konuşan MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, Kaplan-Pençe Harekât bölgesinden gelen Şehit haberleri nedeniyle programda bulunan halk oyunları gösterisinin iptal edildiğini söyledi. Başkan Yılmaz, “Bugün bizim için İzmir neyse, İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Kars neyse 100 yıl önce Selanik, Üsküp, Manastır, Yanya, İşkodra oydu. Hepsi vatan coğrafyasıydı. Balkan Harbi’nin kaybıyla vatan olarak gördüğümüz topraklardan sürülürken, Türk akıncıların torunları, Evlad-ı Fatihan, yüzbinlerce insanımız katledildi. Şanslı olanlar ise doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldı, Anadolu’ya göç etti. Düşünün ki, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, doğduğu şehri, Selanik’i bir daha dünya gözüyle göremedi” diye konuştu. 

Balkanlar Tarihte Türk’tü, Bugün de Türk’tür

Milliyetçi Hareket Partisi Karşıyaka İlçe Teşkilatı olarak bir taraftan 31 Mart Seçimlerinin hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Balkan yarımadasının coğrafi konumundan kaynaklanan önemli bir geçit durumunda olması, tarih boyunca farklı milletlerin bölgeye yerleşmesine neden olmuştur. Ve tarih göstermiştir ki; Balkanlara hâkim olan devlet, ‘batıda Avrupa’yı doğuda ise Rusya’yı tehdit etme’ gücünü elde edebilmiştir. Türk tarihinin de ayrılmaz bir parçası olan Balkanlar, erken dönemden itibaren Türk topluluklarının yerleştiği, Hunlar, Avarlar, Uz ve Peçenek Türklerinin hakimiyet kurduğu, vatan kabul ettiği bir coğrafyadır. Bölge öylesine Türk kimliği ve tarihiyle iç içe geçmiştir ki, bu coğrafyaya ismini veren, ‘sıradağ’ veya ‘dağlık’ anlamına gelen ‘Balkan’ kelimesi de Türkçedir.” 

Unutmak Tükenmektir

Balkanlarda yüzlerce yıl devam eden Türk hakimiyetinin yanlış politikalar ve uygulamalar sonucu zayıfladığını anlatan MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, bunun Balkan Savaşları yenilgisi ile de zirveye ulaştığını, Balkanların elimizden çıktığını dile getirdi. Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Türklüğü Balkanlarda yok etmeye yemin edenler, Mondros Mütarekesi sonrasında bizleri Anadolu’dan da atmak, yok etmek istediler. Şükürler olsun ki Türk’ün iradesi İstiklal Harbi’nde tecelli etti, bu toprakları bizlere vatan kıldı. Balkanları kaybetsek de Tuna hala marşlarımızda, Selanik türkülerimizde. Üsküp’te mezar taşlarımız var. Bosna’da Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i şerifi okunmaya devam ediyor. Mostar’da köprümüz, Kosova’da Sultan Murad’ın türbesi ayakta. Deliorman’da Türklük hala yaşıyor. Selanik, Üsküp, Manastır, Yanya, İşkodra’yı… Akıncı ecdadımızın at koşturduğu Balkanları unutmadık. Vatan unutulabilir mi? Biliyoruz ki; Unutmak Tükenmektir…”

Balkanlar Kadim Türk Vatanıdır

Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından söz alan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer, Rumeli Türklüğü ‘nün M.Ö. 6. Ve 7. Yüzyıllarda Starabon ve Heredotla başladığını, İskitlerin, Anadolu’da, Balkanlar da ve Ortadoğu’da var olduğunu tarihi kaynaklarıyla açıkladı. Sonrasında Samartların Rumeli bölgesine hâkim olduğunu, Hunlarla beraber kavimler göçünün başlayarak bölgedeki Frank, Got ve Normanların batıya, Slavların ise doğuya sürüldüğünü anlattı. Prof. Dr. Sümer, şöyle devam etti: “Bölgedeki millet oluşumları kavimler göçüye başladı. Özellikle balkanlarda yaşayan birçok halk aslında Türk kökenlidir. Bu halklar İskitlerden, Hunlardan, Oğuz, Sabar, Avarlardan kalan bakiyelerin zamanla Slavlaşmasıyla oluşmuştur. Yine aynı şekilde Bulgar, Hazar, Peçenek ve Kuman-Kıpçak Türkleri bölgeye hâkim olmuş, özellikle Peçenekler zaman içinde Hristiyanlaşarak bölgede asimile olarak kaybolmuşlardır. Osmanlının Rumeli’deki fütuhatı Çimpe Kalesinin fethiyle başladı. Yıldırım Beyazıt’a kadar süren yaklaşık 60 yıllık dönemde bölge Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Fütuhata Ankara Savaşı’ndan sonra Fatih’e kadar bir dönem ara verilmiş, Fatih devrinde Balkanlar tamamen Türk hakimiyetine girmiştir. Fatih devrinde Balkanlara göçürülen Karamanoğullarıyla Balkanlar tamamen Türkleşmiş ve Müslümanlaşmıştır. Bunu sayısal istatistiklerle de gösterebiliriz.”  

 İsyanı Tetikleyen Batı ve Rus

Balkanlarda devletleri yıkan istilaların, her devirde hem doğudan hem de batıdan geldiğini dile getiren, Prof. Sümer, gerek Rus, gerekse batı baskı ve desteğiyle başlayan isyanlar sürecinde, Balkan savaşları, Rumeli’yi terk etmemiz esnasında atanan tüm kralların Balkan halklarından değil, Avrupalı prenslerden olduğunu, Balkanlarda 100 yıl gibi bir sürede göçlerle Türk ve Müslüman nüfustan arındırılma politikaları uygulandığını, Balkanların bilinen tarih boyunca Türk vatanı olduğunu sözlerine ekledi.

Konferansa Katılım Yoğundu

Konferansa MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz’ın yanısıra, MHP Menemen  İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı  Şefiyad Başkanı Kenan Kahraman,  Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Kadri Altınkalp, Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı Ali Peynirci, Ege Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Mustafa Kemal Uzunkaya, Trakyalılar Derneği Başkanı Bahattin Kılıç,  Batüder Başkanı Akın Kazançoğlu ve yardımcısı  Mehmet İşleticiler,  Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı  Remzi Akyürek, Ege Bosna Hersek Kültür Derneği Başkanı Kasım Bakırcı, Eskişehirliler Derneği Başkanı  Yaşar Hanlı,  Bidayder Başkanı Hasan Sert, Kamiad Başkanı Ahmet Akyüz, Rumeli Kanatlar ve Civarı Köyler Derneği Başkanı Necati Pehlivan, MHP Karşıyaka ilçe yönetim kurulu üyeler, partilileri ve Karşıyakalılar katıldı.


Bu yazı 127 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak