İFLASTAN KURTULMANIN YOLU – İFLAS İÇİ KONKORDATO
23 Mart 2022
Ayhan Çekmez

İFLASTAN KURTULMANIN YOLU – İFLAS İÇİ KONKORDATO

Erdoğan IŞIK – Yönetim Kurulu Başkanı Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş Konkordato Danışmanlığı İİK 309. maddesi çerçevesinde, iflas edenlerin de bir...

Erdoğan IŞIK – Yönetim Kurulu Başkanı

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş

Konkordato Danışmanlığı

İİK 309. maddesi çerçevesinde, iflas edenlerin de bir defaya mahsus olmak üzere konkordato talep etme hakkı düzenlenmiştir. İflası açılmış ve iflas tasfiyesi devam eden bir borçlu şartları uygun ise iflas sürecinde dahi konkordato talebinde bulunabilecektir.

Yani iflastan sonra da müflis “İflas İçi Konkordato” talep edilebilecek ve konkordatonun tasdikine karar verildiği takdirde iflas kaldırılabilecektir. Yani iflas ve iflasın açılması kararından sonra da konkordato ile iflastan kurtulma imkanı vardır.

İflastan sonra bir kez konkordato talep etme hakkı bulunmakta ve İflas İçi Konkordato talebi iflas masası tarafından malvarlığının paraya çevrilmesi aşamasına kadar istenebilir. Malların satışı gerçekleşmiş ve paraya çevirme işlemi yapılmışsa artık iflas içi konkordato talebinde bulunulamayacaktır.

İflas içi konkordato talebinde bulunacak müflis Konkordato Ön Projesi ve eklerini İflas İdaresine verir.

Konkordato teklifi ikinci alacaklılar toplantısında veya sonraki toplantılarda oylanabilir. Konkordatonun kabulü için alacaklılar arasında yapılan oylamada Adi Konkordatoda aranan çoğunluk yeterlidir. Toplantı sonunda tutanak alacaklılar tarafından imzalanır ve takip eden 7 günlük sürede de katılmayan alacaklılar konkordatoya katılabilirler.

Konkordato teklifi alacaklılar toplantısında kabul edildiği takdirde dosya iflas idaresi tarafından iflas kararını veren mahkemeye tasdik için sunulur.

Bu düzenlemeye göre; konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul edildiği toplantının yapıldığı tarihten, konkordatonun mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede, müflisin mallarının paraya çevrilmesi altı ayı geçmemek üzere duracaktır.

Konkordatonun başarı şansı bulunmalı ve kaynakları ile orantılı olmalıdır.

Teklif, birinci alacaklılar toplantısından önce yapılırsa, alacaklılar iflas tasfiyesini ikinci alacaklılar toplantısına tatil edebilirler. Birinci alacaklılar toplantısında satış işlemleri tatil edilmelidir.

Çoğunluğun hesabında dikkate alınacak alacaklar, sıra cetveli düzenlenene kadar masaya yazdırılan ve masaya bildirilmemiş olsa dahi tapu siciline yazılı olan alacaklılar ile konkordatonun görüşüldüğü ikinci alacaklılar toplantısına kadar alacağını masaya yazdıranlardır. Kabul edilmeyen alacaklar ve çekişmeli alacaklılara mahkeme karar verir.

Bu konkordato sürecinde Konkordato Komiseri atanmaz, geçici ve kesin mühlet kararı verilmez. Komiserin görevi İflas İdaresi tarafından yürütülür.

İflas dışı konkordatoda tasdik kararıyla hacizler düştüğü halde, iflas içi konkordatoda  tasdik kararıyla hacizler düşmez.

İflas içi konkordatoda, mahkeme alacaklılar kurulu da atamamaktadır. Zira bu aşamada talep edilen bir konkordatoda iflastaki alacaklılar toplantısı, alacaklılar kurulunun yerine geçeceği için yeniden alacaklılar kurulu teşekkülüne gerek yoktur.

İflas içi konkordatoda, (İİK m.309 f. 2, m.297, m.298) konkordatonun tasdiki için gerekli olan koşullar iflas dışı konkordatodaki gibidir. Bu nedenle istenen konkordatonun tasdiki için İİK’da öngörülen tüm şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

İflas içi konkordato talebinin kabulü ve konkordatonun mahkeme tarafından tasdiki halinde, hemen iflasın kaldırılmasına karar verilmeyecek, konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi beklenecektir. Tasdik kararının kesinleşmesi üzerine iflas idaresinin talebi ile, iflasa karar veren mahkemece iflasın kaldırılmasına karar verilecektir.

Konkordato projesi, iflasa karar veren ticaret mahkemesinin iflası kaldırma kararından sonra ancak uygulamaya girebilecektir.

Bu aşamaya gelindiğinde artık müflis hiç iflas etmemiş gibi olacak ve müflis sıfatı da kaldırılacaktır.

İflas içi konkordato uygulamasında çok önemli bir hususta şudur;

  • İflas dışı konkordato talep eden borçlunun konkordato talebi ister ilk anda, ister mühlet içinde reddedilerek iflasına karar verildiği takdirde; borçlu İflas İçi Konkordato talep edebilir mi?
  • İcra İflas Kanununda isteneceği zamana göre konkordatoyu “İflas Dışı” ve “İflas İçi” olarak ayırmıştır. Her iki konkordato hükümleri içinde “iflas dışı konkordato sürecinde hakkında iflas kararı verilen borçlunun, iflas içi konkordato talebinde bulunamayacağı yönünde bir hüküm yoktur. Genel görüş iflas dışı konkordato sürecinde hakkında iflas kararı verilen borçlunun “bir kereye mahsus iflas içi konkordato talebinde bulunabileceği” yönündedir.

Bir Yorum Bırak