CLARIANT’IN TÜRKİYEDEKİ ÇEVRE KATLİAMLARI ENVIRONMENTAL DESTRUCTION BY CLARIANT IN TURKEY

Paylaş
 


CLARIANT’IN TÜRKİYEDEKİ ÇEVRE KATLİAMLARI
ENVIRONMENTAL DESTRUCTION BY CLARIANT IN TURKEY

TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU – TURKEY ENVIRONMENTAL PLATFORM

The organization named Clariant Chemicals and Mining Inc. is carrying out environmental destruction in Turkey through their mining activities..

In research conducted by TÜRÇEP (Turkey Environmental Platform) it can be concluded that this case of destruction by Clariant can be documented along with the many previous cases of destruction committed by the company. 

Many of the lasting effects of these cases of destruction caused by the company past and present are still visible. The company did not rehabilitate and restore the mining area in Çankırı province, Orta district, Büğdüz Village.

The issue has been brought to the agenda of the Turkish Grand National Assembly. CHP (Republican People’s Party) Deputy MP «Mahmut Tanal» announced that had filed a criminal complaint on the issue stating that the cause of the environmental degradation was due to these mining activities. 

The company opened a second quarry in the region close to Devrez River.  The mine, which is a silica mine operating under the pretense of being a diatomite mine continues to emit silica dust particles over an area of 800m2 of the village of Büğdüz. The company has been repeatedly warned yet have ignored the laws and the directives of ÇED (Environmental Impact Assessment).

Clariant Kimyevi Maddeler ve Madencilik A.Ş. İsimli kuruluş maden faaliyetleri adı altında Türkiye’de çevre katliamı yapmaktadır.

Türkiye Çevre Platformu’nun Yapmış olduğu araştırmalarda, Clariant’ın Çevre Katliamlarına her gün bir yenisinin eklediğini tespit etmiştir.

Firmanın eskiden ve günümüzde çalıştığı bölgelerdeki felaketlerin izleri hala sürmektedir. Firma Çankırı ili, Orta İlçesi, Büğdüz Köyü’nde çalışmalarını tamamladıkları maden sahasını, rehabilite etmeyip eski haline getirmemiştir. 

Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmıştır. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili «Mahmut Tanal» konu ile ilgili suç duyurusunda bulunarak maden şirketinin bölgenin yaşam kaynağı olan Devrez Çayı’nın yanı başındaki faaliyetlerini taahhüt ettiği şekilde tamamlamadığı, hiçbir ıslah çalışması yürütmediği, arkasında büyük bir çukur bırakarak enkaz ve yıkıma sebep olduğunu dile getirmiştir.

Firma, Bölgede Devrez Çayına daha yakınlaşarak 2. bir ocak açmış, bir çok kez uyarılmasına rağmen ÇED (Çevre İzin) sınırları dışına taşarak ve kanunları hiçe sayarak, Silikosiz hastalığına sebep olan, silis madenini Diatomit Madeni adı altında  800 metre uzaklıktaki Büğdüz Köyünü toza boğarak çıkarmaya devam etmektedir.

CLARIANT ENVIRONMENTAL DESTRUCTION «ÇANKIRI»

CLARIANT ÇEVRE KATLİAMLARI «ÇANKIRI»

metin, işaret içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

The environmental damage created as a result of the activities of the company Clariant in Orta District of Çankırı province is also being closely monitored by the public.

CHP deputy Mahmut Tanal submitted a parliamentary question to the parliament regarding the issue.

There are allegations that the company is working in violation of the ÇED (Environmental Impact Assessment) Report and that the public officials condone this situation.

Clariant firması tarafından Çankırı ili Orta İlçesinde yapılan çevre tahribatı da kamuoyu tarafından yakinen izlenmektedir.

CHP milletvekili Mahmut Tanal Konu ile ilgil olarak Meclise Soru Önergesi Vermiştir. 

Şirketin burada ÇED (Çevresel Etki Değelendirme) Raporuna aykırı şekilde çalıştığı ve Kamu görevlilerinin bu duruma göz yumduğu iddiaları yer almaktadır.

Similarly, in Edirne Province, Lalapaşa district, Çömlekakpınar and Yünlüce villages, Clariant Chemicals and Mining Inc. has embarked upon activities that will have a detrimental impact on the area’s nature, agriculture and historical settlements.

The region is an Agricultural Development priority area of Thrace and is famous for its 1st class agricultural lands. At the same time, it is a very important cultural heritage site that is thought to be the GöBEKLİTEPE of Thrace with its Menhir, Dolmen and Tumulus structures.

Despite all this information, the Firm has an eye on prosperity in the Region. In line with his own interests and strategies, he attempts to open a hearth to the Belly of Tumuli. It started to devastate without the need for a «Non-Agricultural Work Permit».

CHP (Republican People’s Party), Vice President of Agricultural Policies, Edirne Deputy Okan Gaytancıoğlu brought the situation to the National Media and did not remain indifferent to the region’s cry for help.

The Lalapaşa Gendarmerie Command have been transferred to the region and took a statement regarding the issue. Teams from the Provincial Directorate of Agriculture have been sent to the region.

The Public and Civil Administration will continue to struggle for the protection of Thrace’s Ancient Cultural Heritage and Agricultural Lands.

Clariant Kimyevi Maddeler ve Madencilik A.Ş. benzer şekilde Edirne İli, Lalapaşa ilçesi, Çömlekakpınar ve Yünlüce köylerinde doğa,tarım ve ilave olarak tarihsel yerleşimlere de katliam yapmak üzere kolları sıvamıştır.

Bölge, Trakya’nın Tarımsal Kalkınma öncelikli bölgesi olup, 1. sınıf tarım arazileri ile ünlüdür. Aynı zamanda, Menhir, Dolmen ve Tümülüs yapıları ile Trakya’nın GÖBEKLİTEPE’si olması düşülünen çok önemli bir kültürel miras alanıdır. 

Tüm bu bilgilere rağmen Firma, Bölgedeki refaha göz dikmiştir. Kendi çıkar ve stratejileri doğrultusunda Tümülüslerin Göbeğine ocak açmaya kalkışmaktadır. «Tarım Dışı Çalışma İzni» almaya gerek duymadan tahribata  başlamıştır.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Edirne Millletvekili Okan Gaytancıoğlu durumu Ulusal Medya’ya taşımış ve bölgenin yardım çığlığına duyarsız kalmamıştır.

Lalapaşa Jandarma Komutanlığı Bölgeye intikal etmiş ve çalışma hakkında tutanak tutmuştur. İl Tarım Müdürlüğü’de bölgeye ekiplerini yollamıştır. 

Trakya’nın Kadim Kültürel Mirası ve Tarım arazilerine sahip çıkılması için Kamuoyu ve Mülki idare mücadele etmeye devam edecektir.

CLARIANT ENVIRONMENTAL DESTRUCTION «EDİRNE» 

CLARIANT ÇEVRE KATLİAMLARI «EDİRNE»

metin, çayır, açık hava, alan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

The destruction made by the company Clariant of agricultural protection areas, rock tombs, menhir and dolmen landmarks in the Edirne province is widely covered in the Turkish National Press.

On the left, the CHP, the deputy responsible for agricultural policies, Okan Gaytancıoğlu, and the Tumulus structure behind it are clearly visible.

harita içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

After the destruction by the company Clairant two villages will be destroyed and the area called the GÖBEKLİTEPE of Thrace will be destroyed to a great extent and this is of great concern to the people of the region

Edirne ilindeki, tarımsal koruma alanları, kaya mezarları, menhir ve dolmen yapılarının bulunduğu alanda Clariant firması tarafından yapılan tahribat, Türkiye Ulusal Basınında geniş yer almaktadır

Solda konu hakkında demeç veren CHP, tarım politikalarından sorumlu milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve arkasındaki Tümülüs yapısı açıkça gözükmektedir

Firmanın Yaratacağı Tahribat Sonrası 2 köy yok olacak ve Trakyanın GÖBEKLİTEPESİ diye adlandırılan alan büyük ölçüde tahrip edilecektir ve bölge halkı bu konuda çok tedirgindir

News Links – Haber Linkleri

http://www.edirnetv.com/haber/18247/once-gida-sonra-maden.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bakanlik-acikladi-maden-sirketi-izin-alani-disina-cikti-1833984
https://www.birgun.net/haber/chp-den-maden-tahribati-hakkinda-suc-duyurusu-270031

Bu yazı 204 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak